O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 12:54
kontakt
LUBAWA

Komunikaty

16/05/24 16:31  brak uprawnień Lubawa szacuje skonsolidowany zysk netto za I kw. na 14,8 mln zł
16:21 LUBAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2024 r.
07/05/24 12:57 LUBAWA: Podpisanie znaczącej umowy w Spółce zależnej
29/04/24 22:18  brak uprawnień Spółka zależna Lubawy podpisze umowę o wartości 37,8 mln zł netto
21:10 LUBAWA: Znacząca umowa w Spółce zależnej od Emitenta
16:24  brak uprawnień Lubawa szacuje jednostkowy zysk netto w I kw. na 1,1 mln zł, wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej
16:16 LUBAWA: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I kw. 2024 r.
25/04/24 17:15 LUBAWA: LUBAWA
17:11 LUBAWA: LUBAWA
27/03/24 18:36  brak uprawnień Lubawa szacuje skonsolidowany zysk netto w '23 na 45,2 mln zł
18:00 LUBAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2023 r.
07/02/24 22:00  brak uprawnień Lubawa zwiększyła w 2023 rok jednostkowy zysk netto do 17 mln zł - szacunki
21:19 LUBAWA: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2023 r.
19/01/24 15:33 LUBAWA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
22/12/23 17:59 LUBAWA: Aneks do Umowy z Agencją Uzbrojenia