O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 16:34
kontakt
KUBOTA

Komunikaty

27/06/24 15:47 KUBOTA S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
26/06/24 14:43  brak uprawnień KUBOTA SA (7/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2024 r.
29/05/24 10:18 KUBOTA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
10:03  brak uprawnień KUBOTA SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
28/05/24 07:47  brak uprawnień KUBOTA SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023
14/05/24 14:23 KUBOTA S.A.: Zawarcie porozumienia z Adidas w zakresie sporu dot. praw do znaków graficznych
13/05/24 17:10  brak uprawnień KUBOTA SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 15:23  brak uprawnień KUBOTA SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
12/04/24 11:59 KUBOTA S.A.: Aktualizacja informacji o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających w I oraz II kwartale wraz z informacją o łącznej wartości zamówień przypadających w 2024 r.
14/02/24 12:11 KUBOTA S.A.: Informacja o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających na II kwartał 2024 r.
13/02/24 13:25  brak uprawnień KUBOTA SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
17/01/24 10:15  brak uprawnień KUBOTA SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
20/12/23 17:54 KUBOTA S.A.: Otrzymanie pisma dot. znaków towarowych Emitenta
31/10/23 07:56  brak uprawnień KUBOTA SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
27/10/23 14:32  brak uprawnień KUBOTA SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku