O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 19:13
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

22/09/23 08:49 KOOL2PLAY S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej portowania oraz wydania gry "Uragun" na platformach PlayStation 4 i 5, Xbox One/Series S i X, Nintendo Switch
14/08/23 17:08  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (13/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
13/08/23 17:31 KOOL2PLAY S.A.: Aktualizacja planów wydawniczych Emitenta, informacje o projekcie Buffmaker
04/08/23 18:42 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:18 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
02/08/23 20:54 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
28/07/23 17:40  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (12/2023) Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z tym zmian statutu Spółki
15/06/23 17:03  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (11/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii H
06/06/23 12:10 KOOL2PLAY S.A.: Podsumowanie informacji dotyczących umowy pożyczki zawartej ze spółka zależną
19/05/23 13:51 KOOL2PLAY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 maja 2023 r.
18/05/23 18:18  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (10/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
18:13  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (9/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2023 roku
17:59 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
20/04/23 18:11  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2023 roku
15:24 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2023 roku