O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 18:57
kontakt
JRCGROUP

Komunikaty

25/09/23 18:07  brak uprawnień JRC GROUP SA (11/2023) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Takityle sp. z o.o.
29/08/23 10:19 JRC GROUP S.A.: Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości
14/08/23 18:36  brak uprawnień JRC GROUP SA (10/2023) JRC Group S.A. - raport za II kwartał 2023 roku
04/08/23 19:20  brak uprawnień JRC GROUP SA (9/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji oraz zmiana treści statutu Emitenta
28/07/23 13:22 JRC GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (28 lipca 2023) JRC Group S.A.
13:18  brak uprawnień JRC GROUP SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.07.2023 roku JRC Group Spółka Akcyjna
14/07/23 16:59  brak uprawnień JRC GROUP SA (7/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii Y
12/07/23 21:39 JRC GROUP S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
30/06/23 11:46 JRC GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JRC Group S.A.
11:32  brak uprawnień JRC GROUP SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2023 roku JRC Group Spółka Akcyjna
28/06/23 22:37 JRC GROUP S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
02/06/23 17:39 JRC GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku
17:34  brak uprawnień JRC GROUP SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku
31/05/23 23:22  brak uprawnień JRC GROUP SA (4/2023) JRC Group S.A. - raport roczny za rok obrotowy 2022
25/05/23 12:44 JRC GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania JRC Group Spółka Akcyjna