O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 03:54
kontakt
FERRO

Komunikaty

27/09/23 18:33 FERRO S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Ferro S.A.
17:46  brak uprawnień Zysk netto Ferro w II kw. '23 spadł do 12,6 mln zł; wynik zbliżony do oczekiwań
17:23  brak uprawnień Wyniki Ferro w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
FERRO S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Ferro S.A.
17:07 FERRO S.A.: FERRO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/23 14:56 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną NOVASERVIS spol. s r.o.
02/08/23 18:06  brak uprawnień Ferro przejmuje spółkę Heating Polska; wartość transakcji to 9,65 mln zł
17:20 FERRO S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Heating Polska sp. z o.o. i realizacja celu w obszarze Strategii F1R2 przez Emitenta
17:06 FERRO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną Termet S.A.
01/08/23 08:15  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla akcji Ferro do 30,1 zł
22/06/23 12:26 FERRO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku
21/06/23 16:30 FERRO S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku
16:25  brak uprawnień Ferro wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję za 2022 rok
16:10 FERRO S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2023 roku
29/05/23 17:43  brak uprawnień Zysk netto j.d. Ferro w I kw. '23 spadł do 17,5 mln zł, wynik lepszy od oczekiwań