O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 18:00
kontakt
FABRITY

Komunikaty

17/05/24 14:01 FABRITY HOLDING S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Fabrity Holding S.A. - Pana Rafała Grabosia
13:41 FABRITY HOLDING S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do rozpoczęcia procesu połączenia spółki Fabrity Holding S.A. ze spółką Fabrity sp. z o. o.
13:39 FABRITY HOLDING S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Fabrity Holding S.A. dot. rekomendacji co do podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy
16/05/24 17:28 FABRITY HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Fabrity Holding S.A.
14/05/24 16:19  brak uprawnień Fabrity Holding chce wypłacić 3,25 zł dywidendy za '23
15:59 FABRITY HOLDING S.A.: Wniosek Zarządu Fabrity Holding S.A. w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
14:08 FABRITY HOLDING S.A.: Podtrzymanie i aktualizacja polityki dywidendowej Fabrity Holding S.A.
13/05/24 14:17 FABRITY HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Fabrity Holding S.A.
26/04/24 13:34 FABRITY HOLDING S.A.: Zawiadomienie IPO Unipessoal LDA o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Fabrity Holding S.A.
25/04/24 20:12  brak uprawnień Fabrity Holding chce wypłacić ok. 7 mln zł z zysku za '23 na poczet dywidendy (popr.)
17:45 FABRITY HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Fabrity Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca
17:27 FABRITY HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Fabrity Holding S.A. dokonanej przez Fundację Łęg Klony Fundacja Rodzinna - osobę blisko związaną z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Januszem Żebrowskim
17:09 FABRITY HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Fabrity Holding S.A. dokonanej przez IPO30 UNIPESSOAL LDA - osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Grzegorzem Stulgis
16:54 FABRITY HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Fabrity Holding S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Artura Piątka
16:40 FABRITY HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Fabrity Holding S.A. dokonanej przez Góralska Park Sp. z o.o. - osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Jakubem Menc