O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 18:52
kontakt
EXIMIT

Komunikaty

14/08/23 20:32  brak uprawnień E-XIM IT SA (7/2023) Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za 2Q/2023
30/06/23 15:30  brak uprawnień E-XIM IT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 roku
15:14 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
02/06/23 18:54  brak uprawnień E-XIM IT SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023
18:46 E-XIM IT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023
24/05/23 22:24  brak uprawnień E-XIM IT SA (4/2023) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
17/03/23 21:44  brak uprawnień E-XIM IT SA (2/2023) Raport roczny za 2022
13/02/23 21:17 E-XIM IT S.A.: Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
17:39 E-XIM IT S.A.: Realizacja Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników oraz współpracowników e-Xim IT S.A - objęcie Akcji Serii I
09/02/23 17:49 E-XIM IT S.A.: Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/01/23 18:38  brak uprawnień E-XIM IT SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
29/12/22 18:49 E-XIM IT S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
20/12/22 11:25 E-XIM IT S.A.: Realizacja Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników oraz współpracowników e-Xim IT S.A.
01/12/22 10:51  brak uprawnień E-XIM IT SA (12/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
30/11/22 16:11 E-XIM IT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku