O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 22:33
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

08/07/24 18:17 EUROTEL S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Eurotel S.A.
26/06/24 16:48 EUROTEL S.A.: Podpisanie aneksu do umowy poręczenia ze Spółką INGRAM MICRO Sp. z o.o.
06/06/24 18:41 EUROTEL S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta.
31/05/24 15:43 EUROTEL S.A.: Zmiana stanu posiadania poniżej 5% - sprzedaż akcji.
27/05/24 18:01 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/24 19:02 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2024 roku.
18:45 EUROTEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 21 maja 2024 roku.
13:13  brak uprawnień Eurotel wypłaci 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok
12:50 EUROTEL S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2023.
22/04/24 18:38 EUROTEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał
16/04/24 18:59  brak uprawnień Eurotel chce wypłacić 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok
18:39 EUROTEL S.A.: Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca podziału zysku netto za 2023 rok i wypłaty dywidendy.
18:35 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A.
18:34 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A.
04/04/24 17:14  brak uprawnień EUROTEL SA (1/2024) Eurotel Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021