O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 17:38
kontakt
ERBUD

Komunikaty

19/07/24 15:03  brak uprawnień Erbud ma umowę na roboty budowlane przy MFW Bałtyk II o wartości 92 mln zł netto
14:56 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 92 mln PLN netto na roboty budowlane w ramach budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej MFW Bałtyk II.
05/07/24 13:26 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy Finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
10:48 ERBUD S.A.: Otrzymanie polecenia rozpoczęcia robót dotyczącego znaczącej umowy warunkowej o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie.
25/06/24 15:54 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.
10/06/24 12:07 ERBUD S.A.: Powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
11:59 ERBUD S.A.: Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki.
07/06/24 14:37  brak uprawnień Erbud ma umowę o wartości 73 mln zł na zaprojektowanie i wybudowanie oddziału IPN w Krakowie
14:21 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 73 mln PLN netto na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego budynku Oddziału IPN w Krakowie".
29/05/24 18:04 ERBUD S.A.: Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy o roboty budowlane z Proxin Świeradów Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
21/05/24 10:40  brak uprawnień Erbud ma umowę o wartości 47,9 mln zł na budowę budynku mieszkalnego i budynku hotelowego
10:26 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy warunkowej o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie.
17/05/24 15:10 ERBUD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania.
15:00 ERBUD S.A.: Informacje o transakcji otrzymane w trybie art. 19 MAR.
16/05/24 20:02  brak uprawnień Erbud wypłaci 1,68 zł dywidendy na akcję za 2023 rok