O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 10:09
kontakt
ERBUD

Komunikaty

21/05/24 10:40  brak uprawnień Erbud ma umowę o wartości 47,9 mln zł na budowę budynku mieszkalnego i budynku hotelowego
10:26 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy warunkowej o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie.
17/05/24 15:10 ERBUD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania.
15:00 ERBUD S.A.: Informacje o transakcji otrzymane w trybie art. 19 MAR.
16/05/24 20:02  brak uprawnień Erbud wypłaci 1,68 zł dywidendy na akcję za 2023 rok
18:31 ERBUD S.A.: Powołanie członków Zarządu ERBUD S.A. na nową kadencję
18:17 ERBUD S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową kadencję
18:02 ERBUD S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
17:52 ERBUD S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. w dniu 16 maja 2024 r. uchwały o podziale zysku obejmującej wypłatę dywidendy.
17:47 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2024 r. co najmniej 5% liczby głosów.
17:37 ERBUD S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. w dniu 16 maja 2024 r
09/05/24 10:36  brak uprawnień Erbud podchodzi ostrożnie do kontraktacji; spodziewa się poprawy przychodów MOD21
08/05/24 19:27  brak uprawnień Portfel zleceń Erbudu na koniec marca '24 miał wartość 3,9 mld zł
18:02  brak uprawnień Wyniki Erbudu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:37 ERBUD S.A.: ERBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego