O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 14:10
kontakt
DOOK

Komunikaty

31/05/23 19:58  brak uprawnień DO OK SA (9/2023) Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022
29/05/23 22:53  brak uprawnień DO OK SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2022
02/05/23 13:18 DOOK S.A.: Sprzeda? udzia??w w sp??ce zale?nej
28/03/23 16:02 DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mielico najmniej 5% głosów
13:18  brak uprawnień DO OK SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 marca 2023 r.
28/02/23 16:34  brak uprawnień DO OK SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2023 r. wraz z projektami uchwał
16:23 DOOK S.A.: Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/02/23 12:35  brak uprawnień DO OK SA (4/2023) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku
14/02/23 16:39  brak uprawnień DO OK SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022
13/02/23 16:16 DOOK S.A.: Podsumowanie przymusowego wykupu akcji Spółki
08/02/23 08:11  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki DO OK S.A.
07:44  brak uprawnień Akcjonariusze DO OK ogłosili przymusowy wykup akcji
07:39  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki DO OK SA w drodze przymusowego wykupu
30/01/23 22:34  brak uprawnień DOOK SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
04/01/23 09:04 DOOK S.A.: Zmiana porozumienia między Akcjonariuszami w przedmiocie wykupu akcji Spółki