O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 21:14
kontakt
DATAWALK

Komunikaty

17/05/24 08:46 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Ally Financial. Follow on purchase from Ally Financial.
15/05/24 00:06 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/24 18:50 DATAWALK S.A.: Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US.
07/05/24 08:41 DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do United States Department of Agriculture. Follow on purchase from United States Department of Agriculture.
06/05/24 12:00  brak uprawnień DataWalk szacuje stratę EBITDA skor. w I kw. na 21,7 mln zł
11:40 DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za I kwartał 2024 roku. Information of the Executive Board report on estimated selected financial data for the first quarter of 2024.
30/04/24 08:59 DATAWALK S.A.: Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej. Co-opting a Member of the Supervisory Board.
10/04/24 18:46 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A.
18:45 DATAWALK S.A.: DATAWALK S.A.
04/04/24 10:27  brak uprawnień DataWalk uzyskał patent w USA na "System And Methods For Determining Database Permissions"
10:12 DATAWALK S.A.: Uzyskanie patentu w USA. Patent obtaining in US.
29/03/24 09:57 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Związku Banków Polskich. Sale to the Polish Bank Association.
28/03/24 11:52 DATAWALK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z PKN Orlen S.A. Signing an annex to agreement with PKN Orlen.
26/03/24 15:31 DATAWALK S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Resignation of the Member of the Supervisory Board.
15/03/24 09:02 DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Barclays Bank. Sale to the Barclays Bank.