O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 05:18
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

25/05/24 22:04 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2024) Rozwiązanie za porozumieniem stron umów o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
17/05/24 09:09 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2024) rezygnacja członka Rady Nadzorczej
15/05/24 21:54 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2024) Raport Okresowy za I kwartał 2024 r.
01/05/24 00:29 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Rozliczenie pożyczek udzielonych przez spółkę dominującą poprzez przeniesienie praw ochronnych na znaki towarowe Emitenta
15/04/24 20:33 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2024) Oświadczenie Zarządu w sprawie ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 11:48 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Raport Okresowy za IV kwartał 2023 r.
05/02/24 14:05 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku i wyjaśnienie incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego
13/12/23 15:40 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
08/12/23 13:02 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2023) sprostowanie raportu bieżącego EBI 22/2023 z dnia 07.12.2023 r.
07/12/23 16:52 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
14/11/23 11:02 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2023) Raport Okresowy za III kwartał 2023 r.
01/11/23 19:55 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2023) powołanie osób zarządzających
31/10/23 18:06 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2023) rezygnacja Prezesa Zarządu
12/09/23 08:43 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. dnia 11 września 2023 r.
11/09/23 19:35 brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2023) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 11 września 2023 r.