O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 11:57
kontakt
COMECO

Komunikaty

15/05/24 13:38  brak uprawnień COMECO SA (5/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
30/04/24 21:46 COMECO S.A.: Otrzymanie wyroku i uzasadnienie wyroku dot. skargi kasacyjnej Emitenta
26/04/24 22:51 COMECO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
22:42  brak uprawnień COMECO SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
15/04/24 18:59  brak uprawnień COMECO SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
14/02/24 20:39  brak uprawnień COMECO SA (2/2024) Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2023 roku
12:13 COMECO S.A.: Wezwanie do zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr3521771/225/K/RB/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
29/01/24 20:25  brak uprawnień COMECO SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 18:53  brak uprawnień COMECO SA (21/2023) Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 2023 roku
28/09/23 17:15  brak uprawnień COMECO SA (20/2023) Korekta raportu za IV kwartał 2022 r. ? korekta raportu EBI 3/2023
27/09/23 22:01 COMECO S.A.: Zawiadomienie o zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów
08/09/23 18:32  brak uprawnień GPW: Komunikat - COMECO
18:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki COMECO S.A.
07/09/23 21:34 COMECO S.A.: Informacja dot. zobowiązań wynikających z Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 3521771/225/K/RB/17 z dnia 24 stycznia 2018 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA
04/09/23 14:28 COMECO S.A.: Korekta raportu ESPI nr 3/2023: Zawarcie umowy pożyczki