O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 19:25
kontakt
CENTURION

Komunikaty

17/07/24 13:24  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (9/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
25/06/24 18:28  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (8/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej
17:04 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ
17:03  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (7/2024) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 25 czerwca 2024 roku
12/06/24 07:06 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki
11/06/24 10:17 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zarządzającej
29/05/24 11:04  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25 czerwca 2024 roku
CENTURION FINANCE ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25 czerwca 2024 roku
28/05/24 07:07  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023
14/05/24 23:32  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 15:26  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego
13/03/24 23:02 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów
05/03/24 14:04 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej
14/02/24 16:46  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
11/01/24 10:24  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku