O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 05:34
kontakt
CDA

Komunikaty

14/09/23 18:15 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CDA S.A.
04/09/23 17:14 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CDA S.A.
09/08/23 13:46 brak uprawnień CDA SA (15/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
08/08/23 21:09 CDA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 r.
21:04 brak uprawnień CDA SA (14/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 sierpnia 2023 r.
21:00 brak uprawnień CDA SA (13/2023) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki
12/07/23 11:58 CDA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:52 brak uprawnień CDA SA (12/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07/07/23 15:38 brak uprawnień CDA SA (11/2023) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
15:35 brak uprawnień CDA SA (10/2023) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję
28/06/23 16:10 brak uprawnień CDA SA (9/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego
12/06/23 15:02 CDA S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2023 r.
14:50 brak uprawnień CDA SA (8/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2023 r.
14:47 brak uprawnień CDA wypłaci 1,55 zł dywidendy na akcję
14:43 brak uprawnień CDA SA (7/2023) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok