O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 08:20
kontakt
BOWIM

Komunikaty

17/04/24 15:58 Bowim: Informacja o odroczeniu ogłoszenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, podtrzymującą w całości zaskarżoną przez PASSAT-STAL S.A. decyzję z 25 lutego 2020 r., nr DK/20/2020, wydaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w toku postępowania w przedmiocie zwrotu środków pochodzących z Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00 projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o sz
16/04/24 07:01 Bowim: Bowim
06:59 Bowim: Bowim
12/04/24 11:25 Bowim: Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2023
04/04/24 12:37  brak uprawnień Bowim szacuje zysk netto grupy w '23 na 13,3 mln zł, a przychody na 2,04 mld zł
12:02 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 rok
22/03/24 11:23  brak uprawnień Bowim szacuje jednostkowy zysk netto w '23 na 12,54 mln zł, a przychody na 1,96 mld zł
10:26 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2023 rok
12/02/24 10:50 Bowim: Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
11/01/24 08:00 Bowim: Terminarz publikacji raportów okresowych w 2024 roku
22/12/23 11:03 Bowim: Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A.
08/12/23 07:02  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył wycenę akcji Bowim do 7,2 zł
23/11/23 07:18 Bowim: Bowim formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/23 11:12  brak uprawnień Bowim szacuje, że za III kwartały 2023 r. ma 7,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto
11:01 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2023 r.