O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 11:23
kontakt
BBIDEV

Komunikaty

21/06/24 21:18 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych.
18/06/24 18:06 BBI DEVELOPMENT SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku.
17:13 BBI DEVELOPMENT SA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
17:00 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2024 roku
15:35 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Wiceprezesa Zarządu).
05/06/24 17:38 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,05% w ogólnej liczbie głosów) wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
17:36 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).
17:32 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
31/05/24 07:47 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/24 21:23 BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał.
30/04/24 15:37 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Porozumienie akcjonariuszy
14:10 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (1,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).
14:09 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (1,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Wiceprezesa Zarządu).
14:03 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (0,5% w ogólnej liczbie głosów) wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).
14:00 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. (1,1% w ogólnej liczbie głosów) wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Członka Zarządu).