O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 11:35
kontakt
APIS

Komunikaty

13/07/24 09:54 brak uprawnień APIS SA (10/2024) Odpowiedź na pytania akcjonariusza zadane na WZA
30/06/24 23:42 APIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ APIS S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku.
23:34 brak uprawnień APIS SA (9/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
31/05/24 20:16 APIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
20:03 brak uprawnień APIS SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał.
19:20 brak uprawnień APIS SA (7/2024) Raport roczny APIS S.A. za 2023 rok.
14/05/24 20:02 brak uprawnień APIS SA (6/2024) Raport kwartalny APIS S.A. za I kwartał 2024 roku.
23/04/24 00:02 brak uprawnień APIS SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
13/03/24 00:00 brak uprawnień APIS SA (4/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14/02/24 22:42 brak uprawnień APIS SA (3/2024) Raport kwartalny APIS S.A. za IV kwartał 2023 roku.
31/01/24 21:43 brak uprawnień APIS SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
14/01/24 22:57 brak uprawnień APIS SA (1/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
13/01/24 23:59 brak uprawnień PROACTA SA (2/2024) Zmiany w Zarządzie Spółki
14/11/23 23:03 brak uprawnień APIS SA (12/2023) Raport kwartalny APIS S.A. za III kwartał 2023 roku.
01/10/23 20:19 APIS S.A.: Informacja o uzyskaniu Zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu Szybka Ścieżka