O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 02:52
kontakt
WGPARTNER

Komunikaty

20/05/24 13:58 W.G PARTNERS S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółką W.G Partners sp. z o.o.
15/05/24 20:02  brak uprawnień W.G PARTNERS SA (11/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 15:15  brak uprawnień W.G PARTNERS SA (10/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
09/04/24 10:45  brak uprawnień W.G PARTNERS SA (9/2024) Korekta raportu EBI nr 8/2024
08/04/24 14:26  brak uprawnień W.G PARTNERS SA (8/2024) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect
22/03/24 14:42 W.G PARTNERS S.A.: ZAWARCIE UMOWY NA PIERWSZY ZAGRANICZNY PROJEKT BUDOWLANY
07/03/24 19:36  brak uprawnień GPW: komunikat - W.G PARTNERS
29/02/24 19:00  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - SWALLET
28/02/24 16:25 SKINWALLET S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
16:21 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
16:13 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
16:01 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
15:43  brak uprawnień W.G PARTNERS SA (7/2024) Zmiana adresu Spółki
26/02/24 15:12  brak uprawnień SKINWALLET SA (6/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
14/02/24 13:37  brak uprawnień SKINWALLET SA (5/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023