O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:54
kontakt
YARRL

Komunikaty

23/05/24 17:02 YARRL S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Ramowej z Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
22/05/24 17:00 YARRL S.A.: Zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez Emitenta i Spółkę zależną.
21/05/24 17:26 YARRL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/24 17:38  brak uprawnień YARRL SA (1/2024) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na ZWZA
26/04/24 17:03 YARRL S.A.: Podpisanie umowy wykonawczej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
29/03/24 19:01 YARRL S.A.: YARRL S.A.
18:57 YARRL S.A.: YARRL S.A.
13/03/24 17:26 YARRL S.A.: Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta Lockus Sp. z o.o. na świadczenie usług infolinii Systemu iPFRON+ oraz SOW
29/02/24 17:15 YARRL S.A.: Podpisanie umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki ProService Finteco sp. z o.o.
16/02/24 10:45 YARRL S.A.: Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
14/02/24 23:55 YARRL S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii G
10:09 YARRL S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
13/02/24 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki YARRL S.A.
18/01/24 17:07 YARRL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
10/01/24 09:10 YARRL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z RB Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie