O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:46
kontakt
MURAPOL

Komunikaty

28/05/24 15:59  brak uprawnień Murapol wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł
15:40 MURAPOL S.A.: Emisja obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
24/05/24 08:24  brak uprawnień Murapol wprowadza do oferty 132 mieszkania w Toruniu
23/05/24 17:42  brak uprawnień Murapol planuje emisję obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 150 mln zł
17:12 MURAPOL S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji
22/05/24 11:27  brak uprawnień Murapol ocenia, że obecnie jest potencjał do dalszego wzrostu na rynku nieruchomości
07:06  brak uprawnień Murapol miał w I kw. 61,1 mln zł zysku netto, zgodnie z oczekiwaniami
06:29  brak uprawnień Wyniki Murapolu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
04:54 MURAPOL S.A.: MURAPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04:48 MURAPOL S.A.: MURAPOL S.A. formularz raportu kwartalnego
17/05/24 15:29 MURAPOL S.A.: Informacja dotycząca kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę.
15/05/24 14:38 MURAPOL S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
09/05/24 18:06 MURAPOL S.A.: Zawarcie umów przedwstępnych dotyczących nabycia nieruchomości przez spółki zależne
06/05/24 15:16 MURAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Murapol S.A. w dniu 30 kwietnia 2024 r.
02/05/24 17:53  brak uprawnień GPW: Komunikat - MURAPOL