O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:58
kontakt
PRIME

Komunikaty

29/05/24 12:25 PRIME ASI SA: Nabycie akcji Prime Bit Games S.A.
25/05/24 15:47 PRIME ASI SA: Trzy zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
24/05/24 08:54  brak uprawnień PRIME ASI SA (13/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
08:48 PRIME ASI SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
09/05/24 16:00  brak uprawnień PRIME ASI SA (12/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
08/05/24 12:39  brak uprawnień PRIME ASI SA (11/2024) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
23/04/24 13:24 PRIME ASI SA: Dwa zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/04/24 13:53  brak uprawnień PRIME ASI SA (10/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
29/03/24 18:51  brak uprawnień PRIME ASI SA (9/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
18:39 PRIME ASI SA: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
28/03/24 07:17 PRIME ASI SA: Zawarcie umów nabycia akcji Good Job S.A.
27/03/24 15:01  brak uprawnień PRIME ASI SA (8/2024) Podjęcie uchwały w sprawie upomnienia
26/03/24 09:36  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia PRIME ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA
24/03/24 20:39  brak uprawnień PRIME ASI SA (7/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
21/03/24 20:46  brak uprawnień PRIME ASI SA (6/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki