O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:04
kontakt
JRHOLDING

Komunikaty

11/06/24 09:00  brak uprawnień CampusAI pozyskał w rundzie pre-seed 40 mln zł od funduszu Supernova Group
08/06/24 14:17 JR HOLDING ASI S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy objęcia akcji
07/06/24 22:55 JR HOLDING ASI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji JR HOLDING ASI do obrotu na rynku regulowanym
22:43 JR HOLDING ASI S.A.: Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów FIRMNOVA
17:58  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
29/05/24 17:13 JR HOLDING ASI S.A.: JR HOLDING ASI S.A. formularz raportu kwartalnego
24/05/24 13:13 JR HOLDING ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r.
15/05/24 08:02 JR HOLDING ASI S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie przekroczenia progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu
24/04/24 11:09  brak uprawnień JR Holding chce zainwestować ok. 300 mln zł w ciągu 4 lat
10:26 JR HOLDING ASI S.A.: Przyjęcie nowej strategii JR HOLDING ASI na lata 2024-2027
12/04/24 21:18 JR HOLDING ASI S.A.: Zmiany w Radzie Nadzorczej
11:08 JR HOLDING ASI S.A.: Skup akcji własnych
04/04/24 22:03 JR HOLDING ASI S.A.: Podjęcie decyzji o zmianie sposobu wyceny udziałów Ongeno sp. z o.o.
27/03/24 17:33 JR HOLDING ASI S.A.: JR HOLDING ASI S.A.
26/03/24 17:12  brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - JR HOLDING