O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:22
kontakt
EKIPA

Komunikaty

24/05/24 14:18  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
14:15 EKIPA HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
15/05/24 10:26  brak uprawnień Ekipa Holding zakończyła skup akcji własnych
09:59 EKIPA HOLDING S.A.: Zakończenie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej
13/05/24 11:46  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (7/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
30/04/24 16:26 EKIPA HOLDING S.A.: Zawarcie porozumień z pięcioma Twórcami
29/04/24 18:51 EKIPA HOLDING S.A.: Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wraz z zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji
26/04/24 23:18 EKIPA HOLDING S.A.: Otrzymanie informacji w zakresie odbioru gry wyprodukowanej przez GGBay
12/04/24 15:50  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/04/24 16:12 EKIPA HOLDING S.A.: Zawiązanie podmiotu celowego z branży eventowej
19/03/24 23:56  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (5/2024) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023
23:50  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (4/2024) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023
23/02/24 21:22 EKIPA HOLDING S.A.: Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną
08/02/24 17:55  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (3/2024) Informacja w sprawie publikacji raportów miesięcznych
31/01/24 17:35 EKIPA HOLDING S.A.: Wygranie przetargu na nabycie nieruchomości przez spółkę zależną