O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:03
kontakt
INVENTION

Komunikaty

23/05/24 18:50 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
15/05/24 18:35  brak uprawnień INVENTIONMED SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
08/05/24 17:45 INVENTIONMED S.A.: Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową
13/04/24 11:39  brak uprawnień INVENTIONMED SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 18:40  brak uprawnień INVENTIONMED SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
15/01/24 13:18  brak uprawnień INVENTIONMED SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 18:23 INVENTIONMED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
15/12/23 20:03 INVENTIONMED S.A.: Otrzymanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie Centrum Badawczo - Rozwojowego
07/12/23 22:21 INVENTIONMED S.A.: zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji"
15/11/23 21:33 INVENTIONMED S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
21:28  brak uprawnień INVENTIONMED SA (16/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
21:26  brak uprawnień INVENTIONMED SA (15/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2023 r.
14/11/23 19:40  brak uprawnień INVENTIONMED SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
20/10/23 12:07 INVENTIONMED S.A.: ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 15 listopada 2023 r. wraz z projektami uchwał
12:02  brak uprawnień INVENTIONMED SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.11.2023 r. wraz z projektami uchwał