O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:09
kontakt
CENTURION

Komunikaty

12/06/24 07:06 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w głosach na WZ Spółki
11/06/24 10:17 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zarządzającej
29/05/24 11:04  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25 czerwca 2024 roku
CENTURION FINANCE ASI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25 czerwca 2024 roku
28/05/24 07:07  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (5/2024) Raport roczny za rok 2023
14/05/24 23:32  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 15:26  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego
13/03/24 23:02 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów
05/03/24 14:04 CENTURION FINANCE ASI S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej
14/02/24 16:46  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
11/01/24 10:24  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
18/12/23 17:20  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (15/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
14/11/23 17:04  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (14/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
26/09/23 19:23  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki CENTURION FINANCE ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
14/08/23 16:36  brak uprawnień CENTURION FINANCE ASI SA (13/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.