O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:02
kontakt
NTVSA

Komunikaty

15/05/24 17:23 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (7/2024) Raport Kwartalny za I kwartał 2024 r.
01/05/24 23:53 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał za 2024 r.
15/04/24 16:04 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 16:44 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (4/2024) Raport roczny Spółki New Tech Venture S.A. za 2023 rok
15/03/24 22:20 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
19/02/24 18:30 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
31/01/24 17:45 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
13/11/23 16:46 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (13/2023) Raport Kwartalny za III kwartał 2023 r.
02/11/23 10:44 NEW TECH VENTURE S.A.: Rejestracja połączenia Spółki ze spółką zależną NCFSA Sp. z o.o.
08/09/23 15:47 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (12/2023) Zmiana adresu siedziby Spółki
10/08/23 17:58 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (11/2023) Raport Kwartalny za II kwartał 2023 r.
05/06/23 13:42 NEW TECH VENTURE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
30/05/23 16:03 brak uprawnień NEW TECH VENTURE SA (10/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2023 r.
16/05/23 15:21 NEW TECH VENTURE S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia New Tech Venture S.A. ze spółką zależną NCFSA sp. z o.o.
15/05/23 16:44 NEW TECH VENTURE S.A.: Informacja w sprawie objęcia udziałów w spółce zależnej Emitenta - rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta