O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:11
kontakt
PLOTTWIST

Komunikaty

13/05/24 11:45 brak uprawnień PLOT TWIST SA (5/2024) Jednostkowy raport za I kwartał 2024 r.
15/04/24 21:01 brak uprawnień PLOT TWIST SA (4/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/03/24 14:48 brak uprawnień Plot Twist wyda 26 marca grę The Last Case of Benedict Fox w wersji na PS5
14:07 Plot Twist SA: Ustalenie daty premiery gry "The Last Case of Benedict Fox" w wersji na PlayStation 5
12/02/24 14:08 brak uprawnień PLOT TWIST SA (3/2024) Jednostkowy raport za IV kwartał 2023 r. Plot Twist Spółka Akcyjna
25/01/24 13:15 brak uprawnień PLOT TWIST SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r. PLOT TWIST SPÓŁKA AKCYJNA
04/01/24 22:44 brak uprawnień PLOT TWIST SA (1/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F
18/12/23 17:57 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PLOT TWIST S.A.
23/11/23 18:32 brak uprawnień PLOT TWIST SA (9/2023) Uchwała Zarządu Plot Twist S.A. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
21/11/23 14:33 Plot Twist SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 15 listopada 2023 roku
15/11/23 18:30 brak uprawnień PLOT TWIST SA (8/2023) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 listopada 2023 r.
13/11/23 09:06 brak uprawnień Plot Twist chce wydać grę "The Last Case Of Benedict Fox" na PS5 w I kw. '24
08:33 brak uprawnień PLOT TWIST SA (7/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2023 r. Plot Twist Spółka Akcyjna
10/11/23 14:13 brak uprawnień Plot Twist odwołuje prognozy finansowe
13:53 Plot Twist SA: Odwołanie prognoz finansowych