O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 10:53
kontakt
FABRITY

Komunikaty

29/05/24 00:05 FABRITY HOLDING S.A.: FABRITY HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/24 11:05 FABRITY HOLDING S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie wycofania z depozytu 192.500 akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem
23/05/24 11:32  brak uprawnień Grupa Fabrity Holding szacuje, że miała w I kw. 2,4 mln zł zysku EBITDA
22/05/24 20:17 FABRITY HOLDING S.A.: Wybrane nieaudytowane, wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2024 r. z komentarzem Zarządu
20/05/24 17:01 FABRITY HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. na dzień 20 czerwca 2024 r.
17/05/24 14:01 FABRITY HOLDING S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Fabrity Holding S.A. - Pana Rafała Grabosia
13:41 FABRITY HOLDING S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do rozpoczęcia procesu połączenia spółki Fabrity Holding S.A. ze spółką Fabrity sp. z o. o.
13:39 FABRITY HOLDING S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Fabrity Holding S.A. dot. rekomendacji co do podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy
16/05/24 17:28 FABRITY HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Fabrity Holding S.A.
14/05/24 16:19  brak uprawnień Fabrity Holding chce wypłacić 3,25 zł dywidendy za '23
15:59 FABRITY HOLDING S.A.: Wniosek Zarządu Fabrity Holding S.A. w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
14:08 FABRITY HOLDING S.A.: Podtrzymanie i aktualizacja polityki dywidendowej Fabrity Holding S.A.
13/05/24 14:17 FABRITY HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Fabrity Holding S.A.
26/04/24 13:34 FABRITY HOLDING S.A.: Zawiadomienie IPO Unipessoal LDA o zmianie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Fabrity Holding S.A.
25/04/24 20:12  brak uprawnień Fabrity Holding chce wypłacić ok. 7 mln zł z zysku za '23 na poczet dywidendy (popr.)