O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 22:24
kontakt
CYBERFLKS

Komunikaty

21/05/24 08:16  brak uprawnień Zarząd cyber_Folks planuje skup do 42,5 tys. akcji własnych, po cenie max. 160 zł
08:01 cyber_Folks S.A.: Zmiana projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki
20/05/24 23:38 cyber_Folks S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
22:25  brak uprawnień cyber_Folks szacuje swój potencjał akwizycyjny na około 1 mld zł
22:00  brak uprawnień Wyniki cyber_Folks w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
21:34 cyber_Folks S.A.: cyber_Folks S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/04/24 00:15 cyber_Folks S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
00:01 cyber_Folks S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2023
24/04/24 23:08 cyber_Folks S.A.: Podpisanie Planu Połączenia cyber_Folks S.A. z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
22/04/24 13:35  brak uprawnień Zarząd cyber_Folks rekomenduje 1,5 zł dywidendy na akcję i skup do 48 tys. akcji własnych (opis)
13:17  brak uprawnień Zarząd cyber_Folks rekomenduje 1,5 zł dywidendy na akcję i skup do 48 tys. akcji własnych
13:03 cyber_Folks S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych
20/04/24 22:41 cyber_Folks S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22:21 cyber_Folks S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
16/04/24 07:18  brak uprawnień MCI kupi ok. 65 proc. akcji Profitroom (opis)