O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:05
kontakt
ROBSGROUP

Komunikaty

31/05/24 17:00 Robs Group Logistic SA: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Robs Group Logistic S.A. na 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
16:48  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (13/2024) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Robs Group Logistic S.A. na 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
15:25  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (12/2024) Raport roczny Robs Group Logistic S.A. za 2023 rok
15:20  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (11/2024) Korekta raportu nr 4/2024 - Raport kwartalny Robs Group Logistic S.A. za IV kwartał 2023 roku.
12:22 Robs Group Logistic SA: Informacja o utworzeniu rezerw na należności, zobowiązania i zafakturowaniu dodatkowych kosztów
15/05/24 19:16  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (10/2024) Raport kwartalny Robs Group Logistic S.A. za I kwartał 2024 roku.
14/05/24 12:12  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (9/2024) Raport miesięczny kwiecień 2024
22/04/24 11:13 Robs Group Logistic SA: Rozbudowa linii produkcyjnej
19/04/24 11:47 Robs Group Logistic SA: Autoryzacja: Dostawca dla BMW GROUP
11/04/24 09:49  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (8/2024) Zakres przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
09/04/24 09:26  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (7/2024) Raport miesięczny marzec 2024 r.
04/04/24 11:03 Robs Group Logistic SA: Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej
27/03/24 16:13  brak uprawnień ROBS GROUP LOGISTIC SA (6/2024) Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
15:59 Robs Group Logistic SA: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
25/03/24 13:46 Robs Group Logistic SA: Zawarcie umowy pożyczki z osobą powiązaną