O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:48
kontakt
BLACKROSE

Komunikaty

20/05/24 17:46 Black Rose Projects S.A.: Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczekpieniężnych oraz przedstawienie innych istotnych informacji
17:43 Black Rose Projects S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. wraz z projektami uchwał
17:33  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. wraz z projektami uchwał
09/05/24 08:49  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (6/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
06/05/24 18:01  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r.
03/04/24 09:25  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 18:13  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (3/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 rok obrotowy.
16:44  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (2/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 rok obrotowy.
18/03/24 19:28 Black Rose Projects S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
15/01/24 19:22  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 11:33  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (12/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
11/08/23 10:19  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
04/07/23 18:22 Black Rose Projects S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI 5/2023 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
16:00 Black Rose Projects S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
29/06/23 19:21  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (10/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Rose Projects S.A.