O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:55
kontakt
REDCARPET

Komunikaty

15/05/24 08:11  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (7/2024) Raport kwartalny Emitenta za I kwartał 2024 roku
27/04/24 20:37 Red Carpet Media Group S.A.: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
20:28 Red Carpet Media Group S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z Rakuten TV
15/04/24 14:10  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (6/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
11/04/24 18:30 Red Carpet Media Group S.A.: Powiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
10/04/24 20:39 Red Carpet Media Group S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta i udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej
30/03/24 16:20 Red Carpet Media Group S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2024 roku
27/03/24 10:51  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (5/2024) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dniu 26 marca 2024 roku
22/03/24 18:32 Red Carpet Media Group S.A.: Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie koncesji dla Spółki zależnej Red Carpet TV Sp. z o.o. zmieniająca nazwę Programu z "CTV9" na "ViDocTV".
19/03/24 12:40 Red Carpet Media Group S.A.: Powiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
04/03/24 20:34 Red Carpet Media Group S.A.: Powiadomienia o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
27/02/24 14:37 Red Carpet Media Group S.A.: Informacja o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 marca 2024 roku na dzień 26 marca 2024 roku.
14:32  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (4/2024) Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 marca 2024 roku.
23/02/24 10:54 Red Carpet Media Group S.A.: Powiadomienie o transakcjach wykonanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
14/02/24 14:35  brak uprawnień RED CARPET MEDIA GROUP SA (3/2024) Raport kwartalny Emitenta za IV kwartał 2023 roku