O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 04:30
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

01/06/24 20:00 brak uprawnień SDS OPTIC SA (16/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.
19:58 SDS OPTIC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.
31/05/24 23:16 brak uprawnień SDS OPTIC SA (15/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej SDS Optic za 2023 rok
23:07 brak uprawnień SDS OPTIC SA (14/2024) Jednostkowy raport roczny spółki SDS Optic S.A. za 2023 rok
22/05/24 14:02 brak uprawnień SDS OPTIC SA (13/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
16/05/24 17:33 brak uprawnień SDS OPTIC SA (12/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
15/05/24 17:05 brak uprawnień SDS OPTIC SA (11/2024) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za I kwartał 2024 roku
13/05/24 17:55 SDS OPTIC S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
09/05/24 16:12 brak uprawnień SDS OPTIC SA (10/2024) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
06/05/24 15:28 brak uprawnień SDS OPTIC SA (9/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024
15/04/24 16:38 brak uprawnień SDS OPTIC SA (8/2024) Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii E w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2024
12/04/24 11:48 brak uprawnień SDS OPTIC SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?.
29/03/24 11:10 SDS OPTIC S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej
26/03/24 15:27 brak uprawnień SDS OPTIC SA (6/2024) Rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
07/03/24 12:37 brak uprawnień SDS Optic otrzymało pierwszą transzę finansowania w ramach zawartej z EBI umowy