O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 21:16
kontakt
UFGAMES

Komunikaty

29/05/24 19:51 UF Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał
19:31 brak uprawnień UF GAMES SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF Games S.A. wraz z projektami uchwał
15/05/24 08:32 brak uprawnień UF GAMES SA (4/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
15/04/24 21:14 brak uprawnień UF GAMES SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 13:27 brak uprawnień UF GAMES SA (2/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy
09/01/24 10:09 brak uprawnień UF GAMES SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
14/11/23 15:00 brak uprawnień UF GAMES SA (14/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
10/10/23 17:16 brak uprawnień UF GAMES SA (13/2023) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
05/09/23 14:07 brak uprawnień UF GAMES SA (12/2023) Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/08/23 10:53 brak uprawnień UF GAMES SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
10/08/23 17:23 brak uprawnień UF GAMES SA (10/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
14/07/23 10:54 UF Games S.A.: Korekta numeru raportu ESPI nr 3/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. i numeru raportu ESPI nr 10/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.
04/07/23 12:25 UF Games S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
28/06/23 16:58 brak uprawnień UF GAMES SA (9/2023) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
16:47 brak uprawnień UF GAMES SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UF Games S.A.