O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 06:28
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

15/07/24 14:31 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2024 r.
28/06/24 15:21  brak uprawnień GEOTRANS SA (9/2024) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
13:30 GEOTRANS S.A.: Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji administracyjnej
21/06/24 17:26 GEOTRANS S.A.: Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
14:05 GEOTRANS S.A.: Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji administracyjnej
14:00 GEOTRANS S.A.: Uchylenie zaskarżonej decyzji administracyjnej oraz nałożenie na spółkę nowej administracyjnej kary pieniężnej
19/06/24 13:19 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
13:11 GEOTRANS S.A.: Nabycie udziałów w spółce N38 sp. z o.o.
12:19 GEOTRANS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2024 r.
11:50  brak uprawnień GEOTRANS SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2024 r.
23/05/24 12:36 GEOTRANS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
12:27  brak uprawnień GEOTRANS SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
15/05/24 10:50 GEOTRANS S.A.: Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży
10/05/24 07:32  brak uprawnień GEOTRANS SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
07/05/24 14:46 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy pożyczki