O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 14:09
kontakt
GAMESBOX

Komunikaty

24/05/24 06:20 Games Box SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Box S.A. wraz z projektami uchwał
06:06  brak uprawnień GAMES BOX SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Box S.A. wraz z projektami uchwał
20/05/24 06:17 Games Box SA: Podjęcie uchwały o zamiarze połączenia Emitenta z 3T Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
10/05/24 06:22  brak uprawnień GAMES BOX SA (4/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
12/04/24 09:09  brak uprawnień GAMES BOX SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
15/03/24 09:34  brak uprawnień GAMES BOX SA (2/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy
13/02/24 Games Box SA: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
04/01/24 06:16  brak uprawnień GAMES BOX SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
08/12/23 08:29 Games Box SA: Zwrot kosztów portu gry pt. Ships Simulator w wersji na konsole Play Station
06/12/23 10:49  brak uprawnień GAMES BOX SA (9/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:46  brak uprawnień GAMES BOX SA (8/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
20/11/23 09:47 Games Box SA: Ustalenie daty premiery gry pt. Ships Simulator na konsole Play Station
08/11/23 06:50  brak uprawnień GAMES BOX SA (7/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
30/08/23 11:14 Games Box SA: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki
08/08/23 06:24  brak uprawnień GAMES BOX SA (6/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.