O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 03:10
kontakt
MILISYS

Komunikaty

15/05/24 18:12  brak uprawnień MILISYSTEM SA (6/2024) Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2024
09/05/24 19:10 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Udzielenie poręczenia pożyczki
15/04/24 17:10  brak uprawnień MILISYSTEM SA (5/2024) Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect 2024
17:07  brak uprawnień MILISYSTEM SA (4/2024) Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
13/03/24 20:49 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu udziałów
28/02/24 19:09 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
18:55  brak uprawnień MILISYSTEM SA (3/2024) Zmiana adresu Spółki
14/02/24 21:24  brak uprawnień MILISYSTEM SA (2/2024) Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 21:49  brak uprawnień MILISYSTEM SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 17:51 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Spłata pożyczek
28/12/23 17:42 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Częściowe rozwiązanie istotnej umowy zakupu
20/12/23 22:31 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
19/12/23 08:45 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Wpływ środków z kontraktu
15/12/23 17:25 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Podpisanie końcowego protokołu odbioru
05/12/23 20:40 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Nabycie udziałów w spółce z branży militarnej