O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 22:47
kontakt
LESS

Komunikaty

23/05/24 17:28 LESS: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie akcji serii N
30/04/24 22:51 LESS: LESS
22:41 LESS: LESS
07:36 LESS: Otrzymanie Listu Wsparcia Kapitałowego od aktualnego akcjonariusza
22/04/24 18:30 LESS: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2023 rok
17/04/24 18:33 LESS: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
11/04/24 18:34 LESS: Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o rozpoczęciu negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji
21/03/24 09:00 LESS: Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - korekta
20/03/24 17:44 LESS: Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17:28 LESS: Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17/01/24 09:46 LESS: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta
29/11/23 23:27 LESS: LESS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/23 14:42 LESS: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
10/10/23 14:04 LESS: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
02/10/23 21:51  brak uprawnień Less zakończył negocjacje w sprawie kupna spółki z branży medtech i nowych technologii