O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 21:16
kontakt
SAULETECH

Komunikaty

24/05/24 18:49 Saule Technologies S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.
18:40  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (12/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2024 r.
23/05/24 15:26  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023
20/05/24 18:52  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (10/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
15/05/24 18:55  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (9/2024) Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2024 r.
29/04/24 23:04 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
22:54 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienie z art.69 ustawy o ofercie - ustanowienie zastawu na akcjach
24/04/24 16:29 Saule Technologies S.A.: Udzielenie przez DC24 pożyczki spółce zależnej
19/04/24 18:44 Saule Technologies S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze
17:38  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (8/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
17/04/24 22:01  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (7/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ? uzupełnienie
15/04/24 17:12  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (6/2024) Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
12/04/24 18:24  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (5/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
22/03/24 16:54 Saule Technologies S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:42  brak uprawnień SAULE TECHNOLOGIES SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia