O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 15:04
kontakt
HUUUGE

Komunikaty

14/05/24 18:40 HUUUGE, INC.: Ogłoszenie o zwołaniu Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huuuge, Inc. ("Emitent") na dzień 18 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 CET
02/05/24 11:46  brak uprawnień Przychody z gier Huuuge Games w kwietniu wyniosły ok. 11 mln USD - Sensor Tower
29/04/24 20:37 HUUUGE, INC.: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (PDMR)
20:34 HUUUGE, INC.: Zawiadomienie o przekroczeniu progów określonych w treści art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w ramach nabycia oraz umorzenia akcji własnych Huuuge, Inc.
26/04/24 21:04 HUUUGE, INC.: Otrzymanie korekty zawiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
20:55 HUUUGE, INC.: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
20:34 HUUUGE, INC.: Umorzenie (ang. retirement) akcji nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji
23/04/24 17:30 HUUUGE, INC.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.
17:29 HUUUGE, INC.: Rozliczenie skupu akcji własnych
19/04/24 17:48  brak uprawnień Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży akcji Huuuge wyniosła 84,12 proc.
17:29 HUUUGE, INC.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (PDMR)
17:28 HUUUGE, INC.: Podsumowanie skupu akcji własnych
15/04/24 08:56  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową Huuuge Games do 35,2 zł
12/04/24 17:36 HUUUGE, INC.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (PDMR)
05/04/24 17:16  brak uprawnień Przychody Huuuge spadły w I kw. o ok. 6 proc. rdr, do 66,9 mln USD - szacunki