O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 11:18
kontakt
EKOOZE

Komunikaty

15/05/24 15:50 brak uprawnień EKO-OZE SA (5/2024) Raport okresowy - I kw. 2024 r.
26/04/24 17:49 brak uprawnień EKO-OZE SA (4/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
15/04/24 22:10 brak uprawnień EKO-OZE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 11:18 brak uprawnień EKO-OZE SA (2/2024) Raport okresowy - IV kw. 2023 r.
31/01/24 17:42 brak uprawnień EKO-OZE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 17:26 EKO-OZE S.A.: Aneks do przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o.
11/12/23 12:21 brak uprawnień EKO-OZE SA (13/2023) Raport okresowy - III kw. 2023 r. - korekta
14/11/23 13:20 brak uprawnień EKO-OZE SA (12/2023) Raport okresowy - III kw. 2023 r.
26/10/23 18:34 brak uprawnień GPW: w sprawie odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I, K, L, M, N, O i P spółki EKO-OZE S.A.
20/09/23 18:04 EKO-OZE S.A.: Odpowiedź na zapytanie akcjonariusza w trybie art. 428 KSH
14/08/23 14:28 brak uprawnień EKO-OZE SA (11/2023) Raport okresowy - II kw. 2023 r.
31/07/23 17:11 EKO-OZE S.A.: Aneks do przedwstępnej umowy nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o.
13/07/23 23:42 EKO-OZE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09:39 brak uprawnień EKO-OZE SA (10/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.07.2023 r.
15/06/23 21:27 brak uprawnień EKO-OZE SA (9/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał