O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:07
kontakt
GIGROUP

Komunikaty

22/05/24 20:04 GI GROUP POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
20/05/24 13:47 GI GROUP POLAND S.A.: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
17/05/24 16:18  brak uprawnień 60 proc. pracowników oczekuje podwyżki płac w najbliższych miesiącach - GI Group
15:48  brak uprawnień 25 proc. firm ma w planach podwyżki płac w II kwartale - GI Group
15/05/24 11:43 GI GROUP POLAND S.A.: Rejestracja połączenia ze spółką zależną Gi Group Support Sp. z o.o. przez Sąd Rejestrowy.
07/05/24 18:02 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:46 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:28 GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A., które odbyło się w dniu 7 maja 2024 r.
13:26 GI GROUP POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% łącznej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gi Group Poland S.A. z dnia 7 maja 2024 r.
06/05/24 16:17 GI GROUP POLAND S.A.: Wyrok sądu dotyczący uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2022 r.
30/04/24 12:47 GI GROUP POLAND S.A.: Prawomocność wyroku sądu dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2022 r.
29/04/24 22:05 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A.
21:45 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A.
23/04/24 20:44 GI GROUP POLAND S.A.: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
15:23 GI GROUP POLAND S.A.: Zawarcie umowy finansowania pomostowego.