O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.29, godz. 19:26
kontakt
ECO5TECH

Komunikaty

27/05/24 17:31  brak uprawnień ECO5TECH SA (6/2024) Raport roczny za 2023 rok
13/05/24 17:27  brak uprawnień ECO5TECH SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 14:46  brak uprawnień ECO5TECH SA (4/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
10/04/24 13:44  brak uprawnień ECO5TECH SA (3/2024) Zmiana adresu siedziby Spółki
09/02/24 17:27  brak uprawnień ECO5TECH SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
26/01/24 14:53  brak uprawnień ECO5TECH SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/12/23 09:51 ECO5TECH S.A.: Naliczenie kar umownych w wykonaniu umowy istotnej.
01/12/23 17:53 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
10/11/23 18:07  brak uprawnień ECO5TECH SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
26/10/23 17:25 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
17/10/23 13:50  brak uprawnień ECO5TECH SA (8/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.
10/08/23 17:19  brak uprawnień ECO5TECH SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
01/08/23 20:07 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
30/06/23 09:53 ECO5TECH S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/23 22:32  brak uprawnień ECO5TECH SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2023 r.