O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:52
kontakt
VOOLT

Komunikaty

15/05/24 17:01 brak uprawnień VOOLT SA (6/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
15/04/24 17:00 brak uprawnień VOOLT SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
20/03/24 brak uprawnień VOOLT SA (4/2024) Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2023
08/02/24 14:59 brak uprawnień DZIEŃ NA FX/FI: Złoty stabilny wobec euro; rentowności długich SPW mogą rosnąć
14:53 brak uprawnień VOOLT SA (3/2024) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
02/02/24 17:11 brak uprawnień VOOLT SA (2/2024) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
26/01/24 16:30 brak uprawnień VOOLT SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/12/23 17:40 brak uprawnień Voolt zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
17:32 NOVAVIS S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
14/11/23 17:00 brak uprawnień VOOLT SA (9/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
12/09/23 20:46 NOVAVIS S.A.: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/08/23 17:00 brak uprawnień VOOLT SA (8/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
13/06/23 14:53 NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku
14:50 brak uprawnień VOOLT SA (7/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję
14:48 brak uprawnień VOOLT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku