O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 12:45
kontakt
SEDIVIO

Komunikaty

28/05/24 21:28  brak uprawnień SEDIVIO SA (12/2024) Raport roczny Spółki za 2023 rok
21:17  brak uprawnień SEDIVIO SA (11/2024) Korekta raportu okresowego rocznego za 2022 rok
27/05/24 17:22  brak uprawnień SEDIVIO SA (10/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEDIVIO S.A., które odbyło się w dniu 27 maja 2024 r.
14/05/24 08:49  brak uprawnień SEDIVIO SA (9/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
08:47  brak uprawnień SEDIVIO SA (8/2024) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 roku
10/05/24 15:14 SEDIVIO S.A.: Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
29/04/24 09:34  brak uprawnień SEDIVIO SA (7/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A.
09:29 SEDIVIO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r. SEDIVIO S.A.
22/04/24 19:22 SEDIVIO S.A.: Uzupełnienie raportu ws. zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D
14:34 SEDIVIO S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej w ramach emisji akcji serii D
12/04/24 20:40  brak uprawnień SEDIVIO SA (6/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
29/02/24 17:37  brak uprawnień SEDIVIO SA (5/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
14/02/24 12:10  brak uprawnień SEDIVIO SA (4/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
12/02/24 17:28  brak uprawnień SEDIVIO SA (3/2024) Korekta raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2022 roku
01/02/24 10:55 SEDIVIO S.A.: Zawarcie umowy świadczenia usług utrzymania i rozwoju aplikacji