O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:08
kontakt
GRAPHENE

Komunikaty

13/05/24 11:31  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (5/2024) Raport za 1 Q 2024
15/04/24 13:41  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
25/03/24 17:35  brak uprawnień Advanced Graphene Products ponownie podsumował realizację celów strategicznych
17:16 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Podsumowanie realizacji celów strategicznych związanych z pozyskaniem finansowania przez Spółkę - aktualizacja informacji
20/03/24 20:30  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok
13/03/24 13:53  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
22/02/24 13:22 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
09/02/24 17:56 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawarcie umowy ze Spectrum Group Sp. z o.o.
25/01/24 18:49 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Uzupełnienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki - Korekta numeru raportu
24/01/24 15:09 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Uzupełnienie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Spółki
15/01/24 13:44  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 przez Advanced Graphene Products S.A.
20/12/23 15:00 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Podsumowanie realizacji celów strategicznych związanych z pozyskaniem finansowania przez Spółkę
13/11/23 13:06  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (19/2023) Raport za 3 Q 2023
12/09/23 09:57  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (18/2023) Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D Spółki
28/08/23 16:37  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (17/2023) Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 r.