O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 04:28
kontakt
URTESTE

Komunikaty

21/05/24 15:14 URTESTE S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2024 roku
17/05/24 15:07 URTESTE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku
14:13 URTESTE S.A.: Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek w projekcie MULTI-CANCER
29/04/24 16:42 URTESTE S.A.: Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek w projekcie MULTI-CANCER
25/04/24 17:44 URTESTE S.A.: URTESTE S.A.
11/04/24 09:30 URTESTE S.A.: Osiągniecie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na guza mózgu oraz dokonanie zgłoszenia patentowego
17/01/24 14:44 URTESTE S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 15:32  brak uprawnień Urteste otrzyma 11,4 mln zł dofinansowania z NCBR
15:09 URTESTE S.A.: Zawarcie umowy dofinansowania z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
28/12/23 14:00  brak uprawnień Urteste otrzyma 38,3 mln zł dofinansowania z PARP
13:38 URTESTE S.A.: Zawarcie umowy dofinansowania z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Informacja o braku obowiązku dokonania inwestycji przez Twiti Investments Limited.
19/12/23 16:30 URTESTE S.A.: Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na dwa wynalazki w projekcie MULTI-CANCER
12/12/23 12:24  brak uprawnień Urteste wdroży sugestie FDA dot. projektu Panuri; rozpoczęcie badań możliwe w I/II kw. '24 (wywiad)
05/12/23 17:25 URTESTE S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do Umowy Inwestycyjnej z TWITI INVESTMENTS LIMITED
28/11/23 17:31 URTESTE S.A.: URTESTE S.A. formularz raportu kwartalnego