O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 13:12
kontakt
GAMEDUST

Komunikaty

20/05/24 16:19  brak uprawnień GAMEDUST SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
16:11 Gamedust S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
16/05/24 18:00 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/05/24 17:24  brak uprawnień GAMEDUST SA (6/2024) Raport okresowy za I. kwartał roku 2024
14/05/24 17:21  brak uprawnień GAMEDUST SA (5/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
22/04/24 17:34 Gamedust S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
18/04/24 16:31  brak uprawnień GAMEDUST SA (4/2024) Wybór Prezesa Zarządu nowej kadencji
15/04/24 14:34  brak uprawnień GAMEDUST SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 16:26 Gamedust S.A.: Informacja o pozytywnej weryfikacji realizacji projektu w ramach programu Kreatywna Europa
20/03/24 18:17  brak uprawnień GAMEDUST SA (2/2024) Raport roczny Spółki GAMEDUST Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023
19/03/24 17:02  brak uprawnień Gamedust dokona odpisu aktualizacyjnego w kwocie blisko 24 mln zł
16:50 Gamedust S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego
15/03/24 18:18 Gamedust S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej dotyczącej adaptacji gry Gas Station Simulator
18:09 Gamedust S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy licencyjnej dotyczącej adaptacji gry Gas Station Simulator
04/03/24 20:35 Gamedust S.A.: Zawarcie aneksów do umów pożyczek